Печат на сувенири(брандиране) - видове, предимства и недостатъци - agent.bg

Печат на сувенири (брандиране) може да се направи по няколко технологии. В зависимост от вида продукт, тиража, и желания резултат се подбира технологията. Технологиите са следните: тампонен печат, сито печат, сублимация, директен UV печат, гравиране, топъл печат. Всяка от тях може да се ползва при конкретни условия.

Тампонен печат

Резултат с изображение за тампонен печатмашина за тампонен печат
Тампонния печат е може би най-разпространения вид. При него е важно да се знае, че е нерентабилен за малки тиражи, не могат да се правят преливки и е ограничен откъм броя цветове и размера на печат. Рядко може да се направи с повече от 4-5 цвята. Не може да печата растерни изображения. За всеки цвят се изработва фотополимерно клише еднократно, което може да бъде ползвано за определен тираж от 1000бр нагоре. Този вид печат е сравнително издръжлив на обелване, но има голяма зависимост от материала върху който се нанася и ползваните мастила. ползва се основно за сувенири с малки размери – химикали, запалки, стрес топки и др. Печата на тиражи под 100 броя е крайно нерентабилен. Колкото по-голям е тиража толкова по-eевтино излиза. Цената се образува като към стойността на клишетата се добавя и цена за удар(полагане на 1 цвят върху един детайл).

Ситопечат

Резултат с изображение за ситопечат на сувенири

Ситопечата е близък до тампония, но при него могат да се правят много по големи отпечатъци дори и на хартия. При него е възможно да се напечатат няколко цвята, като пак всеки цвят се полага отделно и за всеки се прави отделно сито. Когато се печата върху цветни детайли трябва да се предвиди допълнително сито за положка. Не може да печата растерни изображения. Има ротационно сито което дава възможност да се печата върху овални предмети като бутилки, буркани и т.н., с диаметър в повечето случаи не по-малък от 30мм. Както и при тампона не е препоръчителен е за големи тиражи. Цената се образува като към стойността на ситата се добавя и цена за удар(полагане на 1 цвят върху един детайл).

Сублимация

Както и при сублимирането върху текстил, не може да се полага бял цвят т.е. не се препоръчва за артикули с цвят различен от бял. Сублимацията може да отпечатва и растерни изображения. Тиража не оказва толкова голямо значение на цената. Друг недостатък освен белия цвят е че може да се прави на определени материали издържащи температура от поне 180 градуса и имащи специално покритие за да може да се пренесат цветовете. Предлагат се доста продукти които са предварително подготвени за сублимиране като чаши, калъфи за телефони, чинии, спортни бутилки, чанти, кристални и скални плочи и т.н.

Директен UV печат

Резултат с изображение за uv печат на сувенирипринтер за UV печат

UV печата е може би най-добрата технология за печат на сувенири. Може да печата и растерни изображения както и да полага бял цвят като подложка и/или като част от дизайна. Възможно е да се правят единични бройки и къси тиражи. Има няколко недостатъка – може да печата и на овални предмети с ротационна приставка, но те трябва да са с диаметър не по-малък от 30мм и не по-голям от 90-120мм в зависимост от принтера, не трябва да има релеф на продукта по-висок от 1-1,5мм., за някои материали трябва да се ползва претрийтмънт за да може да задържи мастилата, а има и материали които вобще не могат да се печатат. Не може да печата върху отразяващи повърхности.

Гравиране

Има механично и лазерно гравиране. Механичното се предлага все по-рядко. В зависимост от лазера  може да се гравира и на големи предмети. Масово гравирането се прави върху материали различни от метал, има и такива за метал но те са за по-малки артикули. Цената се калкулира според времето за рязане/гравиране. Възможно е да гравира от растери.

Топъл печат(преге)

Това е релефен печат който се прилага най-вече на кожа/еко кожа, книговинил, картони и хартии. Изработват се 2 клишета и чрез нагряване и пресоване се постига желания резултат. заради изработката на клишета колкото по-малък е тиража толкова по-скъпо е брандирането. Клишетата са сравнително скъпи.