Общи Условия и GDPR - agent.bg

Общи Условия и GDPR

 • +359 88 727 8668

 • office@agent.bg

 • София, ул. Йордан Хаджиконстантинов - Джинот 122

Не изпълняваме поръчки които не  са потвърдени след наше обаждане по телефона!

Доставките се правят с куриерска фирма Спиди.  Доставка до адрес и офис е на една и съща цена. Ако поръчката ви е на стойност над 99 лв. и/или ползвате купон за безплатна доставка, в завършването на поръчката имате опция за безплатна доставка, която е желателно да маркирате за да не ви се начисли и стойност за доставка.Наш служител ще се свърже с вас преди да ви пратим поръчката.

Общи условия за използването на сайта

Общи условия за ползване на онлайн магазин „agent.com“

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „Ред Лайн Груп“ ЕООД услуги на потребителите в он-лайн магазина „agent.bg“ и урежда отношенията между Ред Лайн Груп ЕООД и потребителите.

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с общите условия за ползване на on-line магазин „agent.bg”. В общите условия са описани всички въпроси, късаещи дейността на  on-line магазин „agent.bg”.

  1. Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от „Ред Лайн Груп“ ЕООД сайта „agent.bg”.
  2. Част втора се отнася до потребителите, които желаят „Ред Лайн Груп“ ЕООД да изработи по техен проект напечатан артикул.

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите


 1. Чрез регистрацията в on-line магазин agent.bg, потребителите се   съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените услуги от „Ред Лайн Груп“ ООД наричан по-долу изпълнител .
 2. Приемайки общите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от изпълнителя по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
 3. Изпълнителя не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на сайта  agent.bg. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати.
 4. „Ред Лайн Груп“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

 

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите


 1. Изпълнител по договора за изработка е фирма „Ред Лайн Груп“ ЕООД, ЕИК: 2013181417.
 2. Клиент е всяко лице, регистрирало се в on-line магазин agent.bg, управляван от Изпълнителя, и/или направило валидна поръчка чрез попълване на заявка и изпращане за изработка.
 3. On-line магазин е интернет сайтът с домейн agent.bg, собственост на Изпълнителя.
 4. Предметът на договора е изработката на щампа/печат върху избран от каталога артикул.
  1. Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на On-line магазина, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
  2. Комбинацията щампа/печат-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:
   • Избрани от предоставения във On-line магазин каталог, който е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки, изработени от Изпълнителя модели или дизайнерски модели на художници.
   • Създадени с помощта на предоставената от Изпълнителя секция „по Ваш избор“.
 5. Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 3-5 работни дни от сключване на настоящия договор.
 6. Цената на готовия продукт се показва при завършване на поръчката. Ако има промяна в цената Изпълнителят е задължен да уведоми потребителя в рамките на 24 часа от постъпването на поръчката. За всички останали продукти на сайта, цените са посочени.
 7. Възможните начини за плащане са:
  1. Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
  2. По изрично съгласие на поръчващия, чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
 8. Получаването на готовия продукт може да се извършва, чрез куриерска фирма или от магазина ни на адрес ул. Йордан Хаджиконстантинов-Джинот 122. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
 9. Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на изпращане на поръчка до Изпълнителя, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

 1. Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа/печат върху избран от поръчващия артикул, проект за щампа по реда и условията в настоящия договор.
 2. Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.
 3. Изпълнителят си запазва правото да отказва да изпълни поръчки, свързани с печата на забранени от закона символи, както и такива пораждащи агресия и дискриминация.

 Права и задължения на Поръчващия

 1. Поръчващият има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.
 2. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при изпращане на поръчката.

 

Нередности, връщане, обезщетение

 1. Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
  • некачествена печат в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
  • неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия.
  • както и други, неизброени подробно.
 2. Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
 1. Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
 2. Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
 3. Чрез отстъпка при избор на артикул.
 4. Чрез връщане на сумата, платена по договора.
 1. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
  • Оценката за произхода на нередността по готовия продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
 1. Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
 2. На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

 

 

 Въпроси свързани с изработените от Изпълнителя продукти.

1.      Изработени от Изпълнителя продукти могат да бъдат, освен предлаганите в on-line магазина agent.bg продукти, също и изображения, модели за щампи, лого и т.н., наричани Интелектуална собственост

2.      Изработената изцяло от Изпълнителя Интелектуална собственост, по задание на Потребителя, може да се ползва само и едниствено с разрешението и за целите на Потребителя.

2.1.  Изключения са случаите, когато Потребителят не е заплатил в определения срок задължения към Изпълнителя, свързани с Интерлектулната собственост. В този случай Изпълнителят има пълните права за самостоятелно разпространение на Интелектуалната собственост във вид, който не я свързва с Потребителя.

3.       Изработена частично от Изпълнителя Интелектуална собственост се разбира, проект разработен на базата на материали и идеи предоставени от Потребителя, които могат да се ползват само и едниствено с разрешението и за целите на Потребителя.

3.1 При отказ на плащане от страна на Потребителя, Изпълнителя има пълното право да използва Интелектуалната собственост до пълното компенсиране на задълженията.

4.      Интелектуалната собственост може да се ползва само и единствено с разрешението и за целите на Потребителя, освен в случаите описани в т. 2.1 и 3.1.

 

 Всички незасегнати въпроси в настоящите Общи условия, се решават лично между Потребителя и Изпълнителя.

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА – Лични данни и политика за поверителност


Обща информация

Ние в „Ред Лайн Груп“ ЕООД гледаме сериозно на поверителността в отношенията си с Вас. Тъй като събираме различни данни за посетителите, бихме искали да разберете условията, при които записваме, съхраняваме и използваме Вашите данни. Политиката ни за поверителност обяснява каква информация събираме, как я използваме и обменяме. Тази политика важи за сайта www.agent.bg.

Данните, които събираме

При събирането на лични данни за потребителите, нашата основна цел е да Ви предоставим най-добрата и полезна информация и услуги. За функционирането на някои от тези услуги е необходимо да ни предоставите лични данни. Става дума за електронна поща, телефон, адрес за доставка и предходни поръчки.

Събраните данни

Когато разглеждате сайта ни www.agent.bg без да сте се регистрирали, то Вие го правите анонимно. В този случай не събираме лични данни за Вас, като име и фамилия, адрес, телефон или електронна поща. Възможно е да използва мет.нар. бисквитки (cookies) за събиране на информация за начина на използване на интернет страницата. По групов принцип се събират и следят данни за сървъра, към който е включен Вашият компютър, вида на браузъра ви (например Firefox или Internet Explorer). Тези данни се използват за статистическите данни за интернет търсенето и нормалната работа на on-line магазина.

Регистрация за онлайн продукти и услуги

За да Ви предоставим определени продукти или услуги онлайн, вероятно ще Ви помолим доброволно да ни предоставите някои лични данни, включително и адреса на електронната Ви поща, телефонен номер за кореспонденция и връзка, за получаване на известия при промяна на статуса на вашата поръчка, получаване на съобщения ако имаме въпроси към вас или проблем с някоя от поръчките ви.

Използване на данните

Не е изключено да използваме предоставените от Вас данни, за да Ви предоставим някаква услуга или за да отчетем интереса на клиентите към различни услуги, за да Ви информираме за наши продукти и услуги. Ако ни предоставите адреса на електронната си поща или пък вече сте го направили,  може да Ви изпращаме предложения по електронната поща. Тази предложения може да се базират на предоставените от Вас данни при първия ни контакт, на анкетите, на данните, които свидетелстват за потребителското търсене или начина на живот, както и на данните, достъпни чрез външни източници, като търговци и маркетингови организации. Когато Ви изпращаме съобщения по електронната поща, ще установим подробности за нея, например, приема ли графични html писма. Ако пощата Ви е настроена така, че да приема писма във формат html, може да започнем да Ви изпращаме графични html писма по електронната поща.

Трябва да Ви информираме, че няма да предоставяме електронния Ви адрес на трети страни, ако няма изрично законово изискване за това и/или е необходимо за изпълнение на поръчката Ви.

Ние си поставяме целта да Ви изпращаме единствено уместни и полезни за Вас предложения. Те се изготвят със съзнанието, че сме длъжни да защитим сигурността и поверителността на личните данни на нашите клиенти. Във всеки момент Вие можете да се откажете (opt-out) от електронните ни бюлетини чрез линка, който е наличен във всяко изпратено от нас писмо.

Промени на декларацията за поверителност на сайта www.agent.bg

Всички промени в нашата Декларация за поверителност ще бъдат публикувани тук, за да сте напълно информирани за защитата на данните Ви, както и за възможностите за избор, които Ви предлагаме по отношение на използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

 

Изтриване на профил

При желание от Ваша страна профила Ви и историята на поръчките към него може да бъде изтрит. За да предприемем мерки за изтриване е необходимо да се свържете с нас на shop@agent.bg или чрез контактната ни форма.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2018 г. Последни изменения 2018г.